Home

   
Een team is een groep mensen die samenwerken omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze op die manier hun doel beter kunnen bereiken. Maar de realiteit is vaak anders. Teamleden ergeren zich aan elkaar:
 
“Waarom horen we nou niet van Wim wat hij wil? Die jongen kan geen beslissingen nemen!”
“Je moet er bij Marjan altijd naar raden wat ze vindt. Die is zo gesloten…”
“Ik zeg maar niks meer tegen Gerard. Die reageert altijd zo scherp!”
 
De verschillen tussen mensen kunnen een team kapotmaken, terwijl ze juist zijn bedoeld om een team sterker te maken. Maar… irritaties kunnen veranderen in begrip voor elkaar; en begrip kan overgaan in waardering voor elkaars unieke bijdrage aan het team.
   
Wij kunnen teams helpen om dat proces soepeler te laten verlopen door de teamleden inzicht te geven in hun verschillende persoonlijkheden.